MERT CERT ISO 9001ISA CERT HACCP IFSDTD
Peletirana hrana
Peletirana hrana
DTD Ribarstvo nudi mogućnost prozvodnje peletirane hrane po želji kupca, u skladu sa dozvolama koje poseduje firma.