TMS 9001TMS HACCP IFSDTD
Kvalitet kompanije
Kompanija ima strogo isplaniran i ispravno implementiran sistem kontrole kaliteta.
Kao proizvođači i prerađivači ribe, svesni smo naše odgovornosti prema kupcima, potrošačima i distributerima što nam je i glavni prioritet, pa tako za naše proizvode sa punim pravom možemo da kažemo da su:

• zdravi
• bezbedni
• kvalitetni.

Kompanija je 2010. godine, dobila sertifikat za sistem menadžmenta kvaliteta prema EN ISO 9001:2008 sa HACCP principima čime su se u potpunosti stekli uslovi za izvoz ribe i proizvoda od ribe na tržište Carinske Unije Ruske Federacije, Belorusije i Kazahstana, kao i u zemlje Evropske Unije.
Sistem kontrole kritičnih tačaka u proizvodnji, od ulaska sirovine u fabriku do isporuke kupcu, potvrđuje zadovoljavanje potreba klijenata koje se odnose na njihove zahteve za biološki ispravnom i zdravom slatkovodnom i morskom ribom, kao i zadovoljenje potreba korisnika riblje hrane proizvedene u kompaniji.
Nakon ovih, usledili su i sertifikati poputv IFS (International Food Standard) koji kompanija dobija 2012. godine. IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane u jednom, razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta, odnosno standarda, čime se štedi i vreme i novac.
Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine na malo hranom. To se pre svega odnosi na robne marke velikih trgovinskih lanaca.