MERT CERT ISO 9001ISA CERT HACCP IFSHalal
Od njive do trpezeDTD Ribarstvo je preduzeće koje je objedinilo ratarstvo, proizvodnju riblje hrane, uzgoj ribe, preradu i prodaju ribe i uspešno primenjuje koncept OD NJIVE DO TRPEZE, koji daje odlične rezultate.

Ratarska proizvodnja raspolaže sa 4120 ha obradivog zemljišta, i koja korišćenjem najsavremenije poljoprivredne mehanizacije omogućuje uzgoj žitarica i uljarica kao sirovinske baze za riblju hranu. Ratarska proizvodnja postiže vanprosečne prinose i daje visokokvalitetne sirovine za proizvodnju riblje hrane.

Sa ciljem da se obezbedi kontrolisan kvalitet ribe i intenzivira proizvodnja u dvogodišnjem ciklusu, DTD Ribarstvo je izgradilo savremen pogon za proizvodnju ekstrudirane i peletirane riblje hrane, kapaciteta 10.000 t. Riblja hrana se plasira na tržište pod nazivom Riboks.

Korišćenjem ekstrudirane hrane Riboks na 4 sopstvena ribnjaka u Vojvodini, površine 1100 ha, postiže se intenzivna proizvodnja i kvalitet ribljeg mesa koji zadovoljava najviše zahteve potrošača. Uzgajanjem kvalitetne, pretežno šaranske ribe, zadovoljavaju se potrebe tržišta i potrošača.

Da bi riba, proizvedena na ribnjačkim objektima DTD Ribarstva, došla do potrošača u najreprezentativnijem obliku, izgrađena je Fabrika za preradu ribe sa najsavremenijom opremom za obradu, preradu i pakovanje ribe. Novoizgrađena fabrika se svrstava u najsavremeniju fabriku u ovom delu Evrope i jedna je od većih registrovanih klanica ribe u Srbiji.

Finalne proizvode, svežu, smrznutu i dimljenu ribu, riblje paštete i komplet za riblji paprikaš, DTD Ribarstvo na tržište plasira pod robnom markom RIBELLA. Najsavremenije higijensko pakovanje, moderna, brendirana ambalaža i iznad svega visok kvalitet, to su preporuke da se potrošač odluči za RIBELLA proizvode.