Baza dobavljača

Polazeći od pune transparentnosti u procesima nabavne delatnosti, kompanija DTD Ribarstvo d.o.o. otvara vrata svim potencijalnim poslovnim partnerima (izvođačima i dobavljačima) da se predstave u ciju ostvarivanja eventualne buduće saradnje.

S tim u vezi, na ovoj stranici Vam nudimo mogućnost da preuzmete obrazac, čijim se popunjavanjem i slanjem na email nabavka@dtdribarstvo.com upisujete u našu bazu potencijalnih dobavljača.

Nakon prijema vašeg popunjenog obrasca (i eventualne prateće dokumentacije-kataloga,brošura…), naša služba nabavke će Vas u što skorije vreme kontaktirati po pitanju daljih aktivnosti. Bićete usmereni na otvorene tendere, pretkvalifikacije ili zatraženi uzorci robe/materijala radi daljeg testiranja.

U nadi da ćemo upravo sa Vama ostvariti uspešnu poslovnu saradnju, očekujemo Vaš kontakt

Datoteke za preuzimanje