TMS 9001TMS HACCP IFSDTD
Riba iz naših ribnjaka
Šaran
Šaran
Šaran je najznačajnija riblja vrsta ravničarskih voda, kako sa privrednog, tako i sa gastronomskog i sportskog aspekta. Najčešće naseljava sporotekuće reke, kanale i jezera sa muljevitim dnom i obalama obraslim vodenim biljkama.
Ribnjački šaran je zahvaljujući selekciji i višegodišnjem odabiru forme sa bržim tempom rasta, većim randmanom i boljim kvalitetom mesa, dobio ustaljen visokoleđni oblik sa malom glavom i smanjenim brojem krljušti.

Meso šarana je preporučeno od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO) jer sadrži:
• Vitamin A - dobar za vid;
• Vitamin E - za održavanje vitalnosti kože sluzokože i kose;
• Vitamn D - pomaže prilikom apsorpcije kalcijuma u kosti
• Natrijum - potreban je za stvaranje hlorovodonične kiseline u želucu;
• Kalcijum - neophodan je za mišićne kontrakcije;
• Kalijum - za normalan rad bubrega;
• Fosfor - obnavlja i regeneriše ćelije;
• Gvožđe - prenosi kiseonik u mozak, srce;
• Ω3 - Utiče na smanjenje srčanih oboljenja i holesterola;

U cilju ishrane, šaran se veoma lako i brzo priprema i nezaobilazan je na trpezama tokom perioda posnih slava, a nutricionisti i ljudi koji brinu o svom zdravlju konzumiraju ga redovno.