TMS 9001TMS HACCP IFSDTD
Fabrika za preradu ribe
Fabrika za preradu ribe otvorena je 2011. godine u Bačkom Jarku, sa savremeno opremom za obradu, preradu i pakovanje ribe. Kapacitet fabrike je 2.000 t ribljih prerađevina, a odlikuje je visok stepen automatizacije i higijenske zaštite u svim fazama procesa rada. Poseduje sertifikate za Rusku federaciju i Evropsku uniju.
Fabrika ima proizvodnje linije za:
  • Klanje i evisceriranje slatkovodne i morske ribe;

  • Konfekcioniranje sveže ribe;

  • Prepakivanje smrznute ribe;

  • Konfekcioniranje smrznute ribe;

  • Toplo i hladno dimljenje;

  • Riblje paštete;

  • Bareni program;

Od 2013. godine u okviru fabrike otvoren je i Pogon za proizvodnju biljne hrane - hummusa.