TMS 9001TMS HACCP IFSDTD
Poljoprivredni proizvodi
Pšenica
Pšenica
Posebnu pažnju posvećujemo uzgajanju pšenice i nastojimo da dobijemo proizvod sa što boljim mlinarskim i pekarskim odlikama. Trudimo se da naša pšenica ima što manji sadržaj mikotoksina, što se postiže primenom tehnologije proizvodnje koja je u kompaniji na izuzetno visokom nivou. Takođe, veoma zančajnu ulogu u celom procesu ima i stalna primena principa integralne zaštite bilja. Analizama u sopstvenim i referentnim laboratorijama dobijamo precizne podatke o kvalitativnim odlikama svake partije pšenice, koju na osnovu dobijenih rezultata klasiramo u skladišne prostore.