TMS 9001TMS HACCP IFSDTD
Poljoprivredni proizvodi
Soja
Soja
Strateški je proizvod, a gro proizvodnje koristi se za sopstvene potrebe, upotrebom isključivo deklarisanog setvenog materijala, kako bismo osigurali da se, pre svega, u proizvodnji riblje hrane, a potom i ribe i ribljih proizvoda nalazi apsolutno NON-GMO i zdravstveno bezbedna soja.
Pažljivom negom dobijamo sirovinu visokog kvaliteta sa odličnim karakteristikama.