TMS 9001TMS HACCP IFSDTD
Poslovni sistem
Ratarska proizvodnja Ratarska proizvodnja DTD Ribarstvo u agrarnom sektoru bavi se poljoprivrednom proizvodnjom na tri lokacije u Vojvodini:
- Oranice u Lovćenacu se nalaze uz koridor 10 i zauzimaju površinu od 2.207 ha;
- Oranice u Banatskom Aranđelovu se nalaze na tromeđi Srbije, Rumunije, mađarske i zauzimaju površinu od 1.913 ha; Detaljnije »
Fabrika za proizvodnju riblje hrane Fabrika za proizvodnju riblje hrane Kompanija je 2010.godine izgradila pogon za proizvodnju ekstrudirane i peletirane riblje hrane , odakle se proizvodi na tržište plasiraju pod robnom markom Riboks. fabrika ima kapacitet 10.000 - 12.000 t ekstrudirane i 12.000 -15.000 t peletirane riblje hrane.

Detaljnije »
Ribarska proizvodnja Ribarska proizvodnja Akvakultura, tradicionalna delatnost kompanije od dana njenog osnivanja, se odvija na površini od 690 hektara, na 2 lokacije u Vojvodini - Jazovo i Srpski Miletić. Ribjnaci DTD Ribarststva su polusistemski sa poluintenzivnom proizvodnjom, koja se zasnima na dobroj ribnjačkoj praksi, HACCP principima i standardu ISO9001:2008. Primena dobre ribnjačke prakse podrazumeva određene agrotehničke mere i kontrole koje se sprovode tokom proizvodne godine. Detaljnije » Fabrika za preradu ribe Fabrika za preradu ribe Fabrika za preradu ribe otvorena je 2011. godine u Bačkom Jarku. Poseduje proizvodnje linije za klanje i evisceriranje slatkovodne i morske ribe, konfekcioniranje sveže i smrznute ribe, prepakivanje smrznute ribe, toplo i hladno dimljenje, riblje paštete i bareni program. Kapacitet fabrike je 2.000 t ribljih prerađevina.
Od 2013. godine u okviru fabrike otvoren je i Pogon za proizvodnju biljne hrane - hummusa. Detaljnije »
Maloprodaja Maloprodaja Kompanija ima sopstvenu maloprodajnu mrežu koju trenutno čini 16 specijalizovanih prodavnica - ribarnica. Najveći broj objekata se nalazi u Beogradu, čak 11, u Novom Sadu se nalaze dva objekta, a po jedan u Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Trsteniku. Detaljnije »