Kvalitet kompanije

Kompanija ima strogo isplaniran i ispravno implementiran sistem kontrole kaliteta.
Kao proizvođači i prerađivači ribe, svesni smo naše odgovornosti prema kupcima, potrošačima i distributerima što nam je i glavni prioritet, pa tako za naše proizvode sa punim pravom možemo da kažemo da su:

• zdravi
• bezbedni
• kvalitetni.

Kompanija je 2010. godine, dobila sertifikat za sistem menadžmenta kvaliteta prema EN ISO 9001:2008 sa HACCP principima čime su se u potpunosti stekli uslovi za izvoz ribe i proizvoda od ribe na tržište Carinske Unije Ruske Federacije, Belorusije i Kazahstana, kao i u zemlje Evropske Unije.
Sistem kontrole kritičnih tačaka u proizvodnji, od ulaska sirovine u fabriku do isporuke kupcu, potvrđuje zadovoljavanje potreba klijenata koje se odnose na njihove zahteve za biološki ispravnom i zdravom slatkovodnom i morskom ribom, kao i zadovoljenje potreba korisnika riblje hrane proizvedene u kompaniji.
Nakon ovih, usledili su i sertifikati poputv IFS (International Food Standard) koji kompanija dobija 2012. godine. IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane u jednom, razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta, odnosno standarda, čime se štedi i vreme i novac.
Cilj IFS standarda je da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine na malo hranom. To se pre svega odnosi na robne marke velikih trgovinskih lanaca.

Datoteke za preuzimanje