Poljoprivredni proizvodi

Osim visokih prinosa i u proizvodnji kukuruza težimo i da dobijemo robu odličnog kvaliteta. S obzirom da deo proizvedenih količina koristimo kao sirovinu u proizvodnji riblje hrane, veliku pažnju posvećujemo mikotoksinima, odnosno vodimo računa da ih u našem proizvodu nema. Kako se osim proizvodnjom merkantilnog kukuruza, bavimo i proizvodnjom semenske robe, tehnologija proizvodnje kukuruza nam je veoma važna zbog čega se i održava na visoko zavidnom nivou.

 

Posebnu pažnju posvećujemo uzgajanju pšenice i nastojimo da dobijemo proizvod sa što boljim mlinarskim i pekarskim odlikama. Trudimo se da naša pšenica ima što manji sadržaj mikotoksina, što se postiže primenom tehnologije proizvodnje koja je u kompaniji na izuzetno visokom nivou. Takođe, veoma zančajnu ulogu u celom procesu ima i stalna primena principa integralne zaštite bilja. Analizama u sopstvenim i referentnim laboratorijama dobijamo precizne podatke o kvalitativnim odlikama svake partije pšenice, koju na osnovu dobijenih rezultata klasiramo u skladišne prostore.

 

Strateški je proizvod, a gro proizvodnje koristi se za sopstvene potrebe, upotrebom isključivo deklarisanog setvenog materijala, kako bismo osigurali da se, pre svega, u proizvodnji riblje hrane, a potom i ribe i ribljih proizvoda nalazi apsolutno NON-GMO i zdravstveno bezbedna soja.
Pažljivom negom dobijamo sirovinu visokog kvaliteta sa odličnim karakteristikama.

Šećerna repa kao kultura, sama po sebi, zahteva gajenje u uslovima intenzivne poljoprivredne proizvodnje. Naša šećerna repa se gaji na zemljištu koje nije zaraženo nematodama, a merama nege obezbeđujemo uslove da ona postiže izuzetne tehnološke kvalitete, visok procenat digestije, mali sadržaj štetnog azota, odsustvo truleži i sl. U samoj proizvodnji šećerne repe postižemo izuzetne rezultate, kako u suvom ratarenju, tako i u zalivanom polju.

U našim zalivnim poljima bavimo se i proizvodnjom povrća. Ovo se, pre svega, odnosi na proizvodnju paprike, graška i boranije. Visok nivo nege i kontrolisani uslovi proizvodnje obezbeđuju dobijanje proizvoda izvrsnog kvaliteta. Kako deo proizvedenih količina koristimo i u proizvodnji biljne hrane, ispunjavanje uslova za dobijanje HACCP-a je najbolji garant kvaliteta naših proizvoda.