Poslovni sistem

Ratarska proizvodnja

DTD Ribarstvo u agrarnom sektoru bavi se poljoprivrednom proizvodnjom na tri lokacije u vojvodini:
- Oranice u Lovćenacu se nalaze uz koridor 10 i zauzimaju površinu od 2.207 ha;
- Oranice u Banatskom Aranđelovu se nalaze na tromeđi Srbije, Rumunije i Mađarske i zauzimaju površinu od 1.913 ha;

Fabrika za proizvodnju riblje hrane

Kompanije je 2010. godine izgradila pogon za proizvodnju ekstrudirane i peletirane riblje hrane, odakle se proizvodi na tržište plasiraju pod robnom markom Riboks. Fabrika ima kapacitet 10.000 - 12.000 t ekstrudirane i 12.000 - 15.000 t peletirane riblje hrane.

Ribarska proizvodnja

Akvakultura, tradicionalna delatnost kompanije od dana njenog osnivanja, odvija se na površini od 690 hektara, na dve lokacije u Vojvodini - Jazovo i Srpski Miletić. Ribnjaci DTD Ribarstva su polusistemski sa poluintenzivnom proizvodnjom, koja se zasniva na dobroj ribnjačkoj praksi, HACCP principima i standardu ISO 9001:2008. Primena dobre ribnjačke prakse podrazumeva određene agrotehničke mere i kontrole koje se sprovode tokom proizvodne godine.

Fabrika za preradu ribe

Fabrika za preradu ribe otvorena je 2011. godine u Bačkom Jarku. Poseduje proizvodne linije za klanje i evisceriranje slatkovodne i morske ribe, konfekcioniranje sveže i smrznute ribe, prepakivanje smrznute ribe, toplo i hladno dimljenje, riblje paštete i bareni program. Kapacitet fabrike je 2.000 t ribljih prerađevina.
Od 2013. godine u okviru fabrike otvoren je i Pogon za proizvodnju biljne hrane - hummusa.

Maloprodaja

Kompanija ima sopstvenu maloprodajnu mrežu koju trenutno čini 16 specijalizovanih prodavnica - ribarnica. Najveći broj objekata se nalazi u Beogradu, čak 11, u Novom Sadu se nalaze dva objekta, a po jedan u Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Trsteniku.