Ribnjak "Zlatica" Jazovo

Ribnjak “Zlatica” se nalazi u neposrednoj blizini naseljenog mesta Jazovo, a ceo ribnjački kompleks se prostire kroz tri katastarske opštine: Jazovo, Ostojićevo i Padej.
Ribnjak je najvećim delom napravljen na slatinastom zemljištu, uz vodotok reke Zlatica i proteže se pravcem sever–jug. Sa radom je počeo 1972. godine.

Ribnjak “Zlatica” danas ima ukupnu korisnu ribnjačku površinu od 420 hektara i u sklopu svog kompleksa, pored upravne zgrada i zimovnika, ima 12 funkcionalnih jezera.
Snabdevanje ribnjačkih jezera vodom se obavlja pumpnim prenosom iz vodotoka reke Zlatice. Ispust vode iz jezera se obavlja u jesen, pre započinjanja izlova gajenih riba.
Ribnjak “Zlatica” je polusistemski, specijalizovan za gajenje riba od svih kategorija mlađi do konzumne veličine riba.
Pored šarana, kao najzastupljenije vrste ribe koja se gaji u ribnjaku, u malom procentu se gaji tzv. azijski kompleks riba: beli i sivi tolstolobik i beli amur, a u veoma malom broju i predatorske vrste riba: som i smuđ (manje od 1% ukupne količine ribe).