riblja-hrana

Riblja hrana Riboks

RIBOKS 18/7 Potpuna smeša za tov šarana

Univerzalna hrana za upotrebu u poluintenzivnom sistemu gajenja konzumnog šarana tokom cele godine. Upotrebom ove hrane postiže se viši kvalitet mesa sa minimalnim procentom masti, što daje prepoznatljiv ukus, atraktivan za potrošača.

RIBOKS 25/7 Potpuna smeša za tov šarana

Hrana za gajenje konzumnog šarana tokom cele godine, sa 25% sirovih proteina i pažljivo izbalansiranim mineralima. Upotrebom ove hrane postiže se vrhunski, prepoznatljiv ukus ribe,koja se na tržištu izdvaja po kvalitetu mesa.

RIBOKS 25/10 Potpuna smeša za tov šarana

Namenjena je gajenju konzumnog šarana. Dobro izbalansiran odnos masti, proteina i minerala u kombinaciji sa prirodnom hranom obezbeđuju odličan prirast sa niskom konverzijom, kao i bolju pripremu ribe za prezimljavanje.

RIBOKS 30/7 Potpuna smeša za tov šarana

Dobro izbalansiran odnos sirovih proteina od 30% kao i minerala u kombinaciji sa prirodnom hranom obezbeđuju odličan prirast sa niskom konverzijom.

RIBOKS 32/10 Potpuna smeša za mlađ šarana

Namenjena je prvenstveno za dvogodišnju mlađ šarana, ali se kao bogata proteinima može upotrebiti i za proizvodnju konzuma u cilju intenziviranja proizvodnje.

RIBOKS 35/7 Potpuna smeša za tov šarana

Hrana za gajenje konzumnog šarana tokom cele godine, sa 35% proteina i pažljivo izbalansiranim odnosom masti i minerala obezbeđuje odličnu konverziju, autentičan ukus kao i kavlitet samog mesa ribe.

RIBOKS 35/10 Potpuna smeša za tov šarana

Univerzalna hrana za gajenja konzumnog šarana u poluintenzivnom sistemu. Zahvaljujući sastavu, upotrebom ove hrane, meso ima minimum masti, a samim tim i vrhunski kvalitet i ukus.

RIBOKS 48/10 Potpuna smeša za jednomesečnu mlađ šarana

Namenjena je za ishranu mesečnjaka šarana. Visok sadržaj proteina i izbalansiranost minerala osiguravaju brz rast i zdravu mlađ uz odličnu konverziju.

 

RIBOKS 46/22 Potpuna smeša za tov pastrmke

Namenjena za gajenje pastrmki od 100-350g, što čini ovu hranu univerzalnom u odnosu na uzrasnu kategoriju. Pravilno izbalansiran odnos minerala, proteina i masti obezbeđuje dobru kondiciju, konverziju i visok prirast.

 

DTD Ribarstvo nudi mogućnost prozvodnje peletirane hrane po želji kupca, u skladu sa dozvolama koje poseduje firma.